Det här är A3-Support &

❤️-SIGNAL 448 96

Administreras av:

Kjell Carlsson

Brännabbenvägen 83

SE-448 96 Tollered

Tel.: +46 (0)302 324 22

Cell Phone: +46 (0)733 351 666

E-mail: a3S.Kjell@telia.com

Är det El-support ni söker, besök istället

www.a3-Support.com

Välkomna!

❤️-SIGNAL 448 96 (utläses hjärtsignal 448 96).

❤️-Startare I Grannskapet Nolhagen/Angsjön/Lövhult

❤️-signal 44896 är en ideell förening som bildats i syfte att samla in medel för, inhandla och ansvara för 3 hjärtstartare i Alingsås och Lerums kommuner i området i närheten av sjöarna Ömmern och Torskabotten. Därtill så arrangerar föreningen kurser i HLR. Föreningen är bildad av boende och andra och samtliga är medlemmar i föreningar verksamma i området, såsom Hemsjö-Nolhagen VSF, Runnshult-Dalaviksvägen VSF, Angsjöns byalag, Lövhults byalag m.fl. Samtliga dessa föreningar står bakom bildandet av  ❤️-signal 448 96


En styrelse är tillsatt med representanter från dessa föreningar samt sakkunniga och föreningen administreras genom Hemsjö-Nolhagen VSF försorg.